Návod na meditáciu:

Krok 1.: Ja v modlitbe 

Nájdi si vhodné miesto a zvoľ si polohu tela, či už to bude v sede alebo na kolenách. Upokoj sa, uvoľni sa, kontroluj svoje dýchanie. Všímaj si svoje telo, uvedom si jeho úplnú prítomnosť v danej chvíli. Všimni si zvuky, ktoré ťa obklopujú. Isto si všimneš aj hluk množstva svojich myšlienok, čo ti víria hlavou. Nechaj ich tak a nesnaž sa ich nasilu utlmiť. Prijmi ich tým, že si ich uvedomíš. Nepremýšľaj, neanalyzuj, nehodnoť, len čo najjednoduchšie si uvedom seba tu a teraz, buď „celý pri tom“. 

Krok 2.: Božia prítomnosť 

Usmerni svoje vnímanie na skrytú prítomnosť Boha: uvedom si v srdci, že si v prítomnosti Stvoriteľa, že je celkom blízko, že On je pri tebe, že na teba hľadí s toľkou láskou. Vyhni sa však všetkým myšlienkovým špekuláciám, úvahám... Božia prítomnosť je nekonečne jednoduchá, skrytá a hlboká.

Krok 3.: Vstup do modlitby 

Na znak úcty voči Božej prítomnosti zostaň krok pred miestom, kde sa budeš modliť, ukloň sa, a až potom zaujmi modlitebnú polohu. Sv. Ignác odporúča začať prosbou, ktorú od tejto chvíle budeme bez zmeny opakovať pred každou meditáciou (prípravná modlitba), aby všetky moje myšlienky, úmysly srdca, slová aj skutky smerovali vždy k službe Bohu a k chvále jeho Velebnosti. Touto modlitbou sa pokorne skláňaš pred Bohom a prosíš, aby ti daroval milosť skutočnej modlitby. Predstavou miesta a udalosti, o ktorej ideš rozjímať, sa vnáraš do posvätnej témy, čo ti pomôže udržať pozornosť a pri každom rozptýlení sa môžeš vrátiť k tejto predstave ako k majáku – východisku celej meditácie. Ďalšia prosba („o to, čo chcem“) očisťuje motivácie a dáva chuť k modlitbe. 

Krok 4.: Vychutnanie slova 

Pomaly si prečítaj biblický text. Raz, dvakrát, trikrát... Buď pozorný/pozorná na hnutia svojho srdca: Čo tieto slová vo mne vyvolávajú? Čo ma oslovuje? Čo ma nenecháva na pokoji? Čo mi chceš tým, Bože, povedať? Vychutnaj si text. Všímaj si slová, ktoré ťa nejako zasiahli. Skúmaj prečo. Pýtaj sa na Božie pôsobenie v tvojom živote. K čomu môžem prirovnať biblický text vo svojom živote? Kde má v mojom živote miesto toto Božie slovo? Kde som ja v týchto riadkoch? 

Krok 5.: Moja odpoveď Bohu 

Hovor Bohu o všetkom, čo sa odohráva v tvojom vnútri: odovzdaj mu to, ďakuj, odprosuj, chváľ... Rozprávaj sa s biblickými postavami, ktoré si stretol v meditovanom texte. Obráť sa na Máriu, aby sa za teba prihovárala. Pros Krista, aby ťa priviedol k Otcovi, alebo sa obráť rovno na Otca. Vhodné je zakončiť meditáciu modlitbou Pána.