Páter Peter Bujko SJ bol provinciálom Spoločnosti Ježišovej na Slovensku až kým si ho Pán náhle nepovolal 3. septembra 2013. Narodil  sa 16. septembra 1968 vo Vranove nad Topľou. V roku 1990 nastúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 1993 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Po noviciáte pokračoval v štúdiu teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave. Už počas štúdií teológie sa začal zaujímať o ignaciánsku spiritualitu a duchovné cvičenia. Po kňazskej vysviacke 27. júna 1998 pôsobil dva roky v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení a pastoračná činnosť v kaplnke exercičného domu. Za provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej bol menovaný 13. júla 2009 a tento úrad vykonával od 31. októbra 2009 so sídlom v Bratislave.

Bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom, obľúbeným medzi spolubratmi a všetkými, ktorí ho poznali ako veselého, priateľského a bezprostredného človeka.

Z úvodu P. Petra Bujka SJ ku knihe Bože, ty si môj Boh: „Myslím, že by som nemohol žiť, keby som necítil v mojej duši niečo, čo nepochádza ani odo mňa, ani to nie je nič ľudské, ale to pochádza iba od Boha.“ Tento, pre niekoho možno trocha komplikovaný, výrok pochádza od svätého Ignáca z Loyoly a vyjadruje jednu zo základných túžob jeho srdca. Ignác túžil žiť v neustálej dôvernosti so svojím Bohom. Táto dôvernosť ho uschopňovala nachádzať Boha vo všetkom a prežívať jeho prítomnosť vo svojom srdci. K tejto stálej a intenzívnej dôvernosti dorastal Ignác postupne na ceste svojho duchovného života. Najdôležitejším prostriedkom k tomu bola pre neho osobná modlitba. Ignác ako pútnik prešiel dlhú cestu svojej osobnej školy modlitby. Táto cesta viedla od tradičnej ústnej modlitby, do ktorej bol vovedený v kruhu svojej rodiny na Loyolskom zámku, cez zoznámenie sa s meditáciou a kontempláciou počas krátkej zastávky v mariánskej svätyni na Montserrate, ďalším rozvíjaním vlastnej skúsenosti a duchovným zápasom v Manrese, až po mystické omilostenie. Ignác získal mnoho duchovných skúseností a rád sa delil s ostatnými o to, čo ho Boh ako dobrý učiteľ na jeho ceste duchovného života naučil. Svoje skúsenosti zhrnul do knihy Duchovných cvičení, ktoré nie sú len intenzívnou školou modlitby, ale súčasne vedú človeka k pochopeniu vlastného života, jeho počiatku, cieľa a zmyslu. 

Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia.

Duchovné cvičenia v pôste 2013
Tieto duchovné cvičenia prebiehali on-line formou v pôstnom období v roku 2013 pod názvom Veľké biblické postavy viery. Aj napriek tomu, že pôst už skončil tieto materiály môžu byť dobrou inšpiráciou a pomocou pri modlitbe.

Texty na jednotlivé týždne:

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

5. týždeň

P. Peter Bujko SJ