Ivanka

Centrum spirituality Loyola slúži všetkým, ktorí túžia nájsť ticho, vnútorný pokoj a inú kvalitu prežívania osobného aj profesionálneho života. Tím Centra sa venuje  všetkým, ktorí túžia po intímne blízkom stretnutí s Bohom, a tým aj väčšej celistvosti. Venuje sa veriacim i hľadajúcim, ľuďom v zodpovedných úlohách i ľuďom na okraji spoločnosti. Všetkým, ktorí hľadajú duchovnú pomoc. 
Centrum spirituality Loyola rozvíja kresťanskú spiritualitu v duchu svätého Ignáca z Loyoly a jeho nasledovníkov. Všetky programové aktivity vychádzajú alebo súvisia s ignaciánskou spiritualitou, umením duchovného sprevádzania a Duchovnými cvičeniami Ignáca z Loyoly.

Centrum  sa nachádza v kaštieli Loyola v  Ivanke pri Dunaji, blízko Bratislavy. Veľká sála historického kaštieľa poskytuje vhodný priestor pre kontakt sveta spirituality so svetom umenia, knižné prezentácie, kultúrne podujatia a odborné semináre. V Kaštieli je umiestnená aj Ignaciánska knižnica s knižným fondom pre prezenčné štúdium, s multimediálnym fondom a časopismi z ignaciánskej spirituality vo svetových jazykoch. K pookriatiu pri štúdiu, pre neformálny rozhovor a občerstvenie je prístupná aj kuchynka. Meditačná miestnosť slúži k získavaniu praktických skúseností v ignaciánskej modlitbe.
Dom Manresa s ubytovaním a priľahlý park je ideálnym miestom pre tiché exercície - duchovné cvičenia, školu modlitby a kurzy duchovného sprevádzania v duchu ignaciánskej tradície.

 

Činnosť Centra spirituality je od 1. januára 2016 dočasne pozastavená