uto17012017

Ignaciánska meditácia

Ignaciánska meditácia

Sv. Ignáca z Loyoly môžeme označiť za majstra du...

Spiritualita

Spiritualita

Sv. Ignáca z Loyoly hodnotíme nesprávne, keď v ň...

Duchovné cvičenia Petra Bujka

Duchovné cvičenia Petra Bujka

Páter Peter Bujko SJ bol provinciálom Spoločnosti ...

Spytovanie svedomia

Spytovanie svedomia

Skúmanie stavu vlastného svedomia tvorí podstatnú ...