Jezuitipon20022017

Jezuiti začali jubilejný rok spolu s pápežom Františkom

Svätý Peter Faber SJ, socha v Chiesa del Gesù

Na sviatok Najsvätejšieho mena Ježiš, titulárneho sviatku Spoločnosti Ježišovej, slávil Svätý Otec o 9. hodine ráno eucharistiu v rímskom kostole Chiesa del Gesù spolu s vyše tristo rehoľnými spolubratmi. Pri svätej omši s bohatým liturgickým spevom, za prítomnosti generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej P. Adolfa Nicolása SJ, vikára pre Rímsku diecézu kardinála Agostina Valliniho, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Angela Amata SDB a ďalších osobností si pápež uctil nového svätého Petra Fabera modlitbou a zapálením votívnej sviece pred jeho sochou umiestnenou pri hlavnom oltári.

Páter Adolfo Nicolás v mene celej rehole poďakoval Svätému Otcovi za dar kanonizácie, ktorú podpísal v deň svojich narodenín 17. decembra 2013. Čítaj ďalej

Záznam svätej omše si môžete pozrieť TU

Pápež František jezuitom: Byť mužmi túžob a svätého nepokoja ako Peter Faber

Prevzaté z: Radio Vaticana

Foto: sjweb.info a Jozef Bartkovjak SJ


Modlitba ktorú predniesol Svätý Otec František na slávnosť Najsvätejšieho mena Ježiš pred sochou sv. Petra Fabera v kostole Chiesa del Gesù v Ríme:

Bože, večný Pane všetkých vecí,
nech je zvelebené tvoje sväté Meno
za všetky diela tvojej lásky,
pretože zahŕňaš dobrodeniami svoje deti
a ponížených korunuješ víťazstvom.
Prosíme ťa s vierou: zapáľ aj v nás ten oheň lásky,
ktorý pohýnal svätého Petra Fabera slúžiť bratom
ako vysluhovateľ milosrdenstva a odpustenia.
Ty, ktorý si ho pripojil
ku kňazskej modlitbe tvojho Syna za to,
aby tvoj ľud nažíval v pokoji
a bol dokonalý v jednote,
vlej nám do duše toho ducha miernosti,
ktorý bol jemu vlastný,
aby sme spolu s ním obsiahli
tú blaženosť, ktorou si ho ovenčil.
Urob nás pripravenými zmierovať nesvorných
prekonávajúc nezhody silou tvojej láskavosti
a daj, aby sme podľa príkladu a na príhovor
tohto prvého spoločníka svätého Ignáca
vo všetkých veciach hľadali a nachádzali teba,
udržiavajúc si ducha modlitby
a kráčajúc v jednoduchosti srdca cestami,
ktoré si pre nás ty vybral.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita